provisional twelfth

provisional twelfth

дванадесета от бюджета prozatímní dvanáctina foreløbig tolvtedel vorläufiges Zwölftel προσωρινά δωδεκατημόρια doceavo provisional ajutine kaheteistkümnendik väliaikainen kuukausierä douzième provisoire douzième provisoire privremena dvanaestina ideiglenes tizenkettedek dodicesimo provvisorio laikinas dvyliktasis provizoriskās divpadsmitdaļas provisional twelfth voorlopige twaalfde begroting prowizorium budżetowe duodécimo provisório buget preliminar predbežná dvanástina začasna dvanajstina привремена дванаестина буџета preliminär tolftedel