protected area

protected area

защитена зона chráněné území fredet område Schutzgebiet προστατευόμενη ζώνη zona protegida kaitseala suojelualue zone protégée zone protégée zaštićeno područje védett terület zona protetta saugoma vietovė aizsargāta teritorija żona protetta beschermd gebied obszar chroniony zona protegida zonă protejată chránená oblasť zavarovano območje заштићена зона skyddat område

Synonyms

designated development area, designated development zone