proportional representation

proportional representation

пропорционален избор poměrné zastoupení forholdstalsrepræsentation Verhältniswahl αναλογική αντιπροσώπευση representación proporcional võrdeline esindatus suhteellinen edustus représentation proportionnelle représentation proportionnelle razmjerna zastupljenost arányos képviselet rappresentanza proporzionale proporcinis atstovavimas proporcionālā vēlēšanu sistēma proportional representation evenredige vertegenwoordiging system proporcjonalny representação proporcional reprezentare proporțională pomerné zastúpenie sorazmerna zastopanost сразмерна заступљеност proportionell representation

Broader terms

voting method