production surplus

production surplus

излишна продукция výrobní přebytek produktionsoverskud Produktionsüberschuss πλεόνασμα παραγωγής excedente de producción tootmisülejääk tuotantoylijäämä excédent de production excédent de production proizvodni višak termelési többlet eccedenza di produzione produkcijos perteklius virsprodukcija production surplus productieoverschot nadwyżka produkcji excedente de produção surplus de producție výrobný prebytok presežek proizvodnje производни вишак produktionsöverskott

Synonyms

surplus production