production aid

production aid

помощ за промишлеността podpora výroby produktionsstøtte Produktionsbeihilfe ενισχύσεις για την παραγωγή ayuda a la producción tootmisabi tuotannon tuki aide à la production aide à la production pomoć proizvodnji termelési támogatás aiuto alla produzione pagalba gamybai ražošanas attīstības atbalsts production aid productiesteun wspieranie produkcji ajuda à produção ajutor pentru producție podpora výroby proizvodna pomoč помоћ производњи produktionsstöd

Synonyms

aid to producers

Broader terms

economic support