press

press

преса tisk presse Presse Τύπος prensa ajakirjandus lehdistö presse presse tisak sajtó stampa spauda prese press pers prasa imprensa presă tlač tisk штампа press

Synonyms

journalism