preliminary issue

preliminary issue

предварителен въпрос předběžná otázka præjudicielt spørgsmål Vorfrage προδικαστικό ερώτημα cuestión prejudicial eelküsimus ennakkoratkaisukysymys question préjudicielle question préjudicielle prethodno pitanje előzetes kérdés domanda pregiudiziale išankstinis klausimo nagrinėjimas teisme prejudiciāls jautājums preliminary issue prejudiciële rechtsvraag zagadnienie wstępne questão prejudicial proceduri judiciare preliminare predbežná záležitosť predhodno vprašanje претходно питање prejudiciell fråga

Synonyms

preliminary matter, preliminary question