pre-school education

pre-school education

предучилищно образование předškolní výchova førskoleundervisning vorschulische Erziehung προσχολική αγωγή educación preescolar alusharidus varhaiskasvatus éducation préscolaire éducation préscolaire predškolsko obrazovanje óvodai nevelés istruzione prescolastica ikimokyklinis ugdymas pirmsskolas izglītība pre-school education voorschools onderwijs nauczanie przedszkolne educação pré-escolar învățământ preșcolar predškolské vzdelávanie predšolska vzgoja предшколско образовање förskoleutbildning

Broader terms

level of education

Narrower terms

nursery school