port administration

port administration

пристанищна администрация přístavní správa havneadministration Hafenverwaltung λιμενική αρχή administración portuaria sadama administratsioon satamalaitos administration portuaire administration portuaire lučka uprava kikötői igazgatás amministrazione portuale uosto direkcija ostas administrācija port administration havendienst administracja portowa administração portuária administrație portuară správa prístavu pristaniška uprava лучка управа hamnförvaltning

Synonyms

port authority

Broader terms

ports policy