population of working age

population of working age

население в активна възраст obyvatelé v aktivním věku befolkning i erhvervsaktiv alder Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter πληθυσμός σε ηλικία απασχόλησης población en edad laboral tööealine elanikkond työikäinen väestö population en âge de travailler population en âge de travailler radno sposobno stanovništvo munkaképes korú népesség popolazione in età lavorativa darbingo amžiaus gyventojai darbspējīgā vecuma iedzīvotāji population of working age bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd ludność w wieku do pracy população em idade de trabalhar populație aptă de muncă populácia v aktívnom veku delovno sposobno prebivalstvo радно способно становништво befolkning i yrkesverksam ålder

Synonyms

legal working age

Broader terms

working population