pollution from agricultural sources

pollution from agricultural sources

замърсяване от земеделски източници znečišťování ze zemědělských zdrojů forurening fra landbrug Verunreinigung durch die Landwirtschaft ρύπανση από τη γεωργική δραστηριότητα contaminación de origen agrícola põllumajandusest pärinev reostus maatalousperäiset saasteet pollution par l´agriculture pollution par l´agriculture zagađenje poljoprivrednoga podrijetla mezőgazdaság okozta szennyezés inquinamento d´origine agricola žemdirbystės tarša piesārņojums no lauksaimniecības avotiem pollution from agricultural sources verontreiniging door de landbouw zanieczyszczenie pochodzenia rolniczego poluição pela agricultura poluare din surse agricole znečistenie z poľnohospodárskych zdrojov onesnaževanje iz kmetijskih virov загађење од пољопривреде förorening från jordbruk