plant variety right

plant variety right

растителен сорт ochrana odrůd rostlin plantenyhed Pflanzensorte απόκτηση φυτικής ποικιλίας obtención vegetal sordikaitse kasvijalostus obtention végétale obtention végétale pravo na biljnu vrstu növényfajta-oltalmi jog novità vegetale augalų veislės nuosavybės teisė augu šķirņu iegūšana plant variety right kwekersrecht odmiana rośliny obtenção vegetal dreptul pentru protecția plantelor pestrosť rastlín žlahtniteljska pravica право на заштиту биљне сорте ny växtsort