peasant class

peasant class

селска класа rolnická třída landbostand Bauerntum αγροτική τάξη clase campesina talupoegkond maalaisväestö classe paysanne classe paysanne seljačka klasa földművelők classe contadina valstiečių klasė zemnieku šķira peasant class boerenstand chłopi classe rural țărănime roľnícka trieda kmečki sloj сељаштво bondeklass