pauperisation

pauperisation

обедняване zbídačování forarmelse Verarmung οικονομική εξαθλίωση empobrecimiento vaesestumine köyhtyminen paupérisation paupérisation osiromašenje elszegényedés depauperamento nuskurdinimas nabadzības izplatīšanās pauperisation verpaupering zubożenie empobrecimento pauperizare pauperizácia obubožanje осиромашење utarmning

Synonyms

pauperization