patent

patent

патент patent patent Patent δίπλωμα ευρεσιτεχνίας patente patent patentti brevet brevet patent szabadalom brevetto patentas patents patent octrooi patent patente brevet patent patent патент patent

Synonyms

issue of a patent, patent for invention