partly nationalised undertaking

partly nationalised undertaking

общополезно предприятие obecně prospěšný podnik virksomhed af almen interesse gemeinnütziges Unternehmen επιχείρηση κοινού συμφέροντος empresa de interés colectivo osaliselt riigistatud ettevõte työllistämisyritys entreprise d´intérêt collectif entreprise d´intérêt collectif poduzeće od javnoga interesa közhasznú vállalkozás impresa d´interesse collettivo kolektyvinių interesų įmonė daļēji nacionalizēts uzņēmums partly nationalised undertaking onderneming van algemeen belang przedsiębiorstwo użyteczności publicznej empresa de interesse público întreprindere parțial naționalizată verejnoprospešný podnik podjetje v javnem interesu предузеће од друштвеног значаја allmännyttigt företag

Synonyms

partly nationalized undertaking