ownership

ownership

собственост на блага vlastnictví ejendomsret Eigentum an Gütern ιδιοκτησία propiedad de bienes omand omistus propriété des biens propriété des biens vlasništvo tulajdonjog proprietà patrimoniale nuosavybė īpašuma tiesības ownership eigendom van goederen własność propriedade de bens proprietate vlastníctvo lastnina својина äganderätt

Synonyms

law of property, property law, property right, system of property