overseas department (France)

overseas department (France)

отвъдморски департамент (Франция) zámořský departement oversøisk departement überseeisches Departement υπερπόντιο διαμέρισμα departamento de ultramar ülemeredepartemang merentakainen departementti département d´outre-mer département d´outre-mer prekomorski departman (Francuska) tengerentúli megyék (Franciaország) dipartimento d´oltremare Prancūzijos užjūrio departamentas aizjūras departaments Francijā overseas department (France) overzees departement departament zamorski departamento ultramarino departament francez de peste mări zámorský departement čezmorski departma прекоморски департман (Француска) utomeuropeiskt departement