offence

offence

нарушение trestný čin lovovertrædelse strafbare Handlung παράβαση infracción süütegu rikkomus infraction infraction kazneno djelo büntetendő cselekmény reato nusikalstama veika nodarījums offence overtreding przestępstwo infracção infracțiuni trestný čin kaznivo dejanje кривично дело lagöverträdelse

Synonyms

a crime, breach of the law, misdemeanour, petty offence