occupational medicine

occupational medicine

трудова медицина pracovní lékařství arbejdsmedicin Arbeitsmedizin ιατρική της εργασίας medicina del trabajo töömeditsiin työlääketiede médecine du travail médecine du travail medicina rada foglalkozás-egészségügy medicina del lavoro darbo medicina arodmedicīna occupational medicine arbeidsgeneeskunde medycyna pracy medicina do trabalho medicina muncii pracovné lekárstvo medicina dela медицина рада yrkesmedicin

Broader terms

occupational safety