nuclear industry

nuclear industry

атомна индустрия jaderný průmysl kerneenergiindustri Atomindustrie πυρηνική βιομηχανία industria nuclear tuumatööstus ydinteollisuus industrie nucléaire industrie nucléaire nuklearna industrija nukleáris ipar industria nucleare branduolinė energetika kodolrūpniecība nuclear industry nucleaire industrie przemysł jądrowy indústria nuclear industrie nucleară jadrový priemysel jedrska industrija нуклеарна индустрија kärnenergiindustri