national service

national service

военна служба základní vojenská služba værnepligt Wehrdienst στρατιωτική θητεία servicio militar sõjaväeteenistus varusmiespalvelus service national service national vojna služba katonai szolgálat servizio nazionale di leva krašto karinė tarnyba valsts dienests national service dienstplicht służba wojskowa serviço militar serviciu militar vojenská služba vojaška služba војна служба värnplikt

Synonyms

military service