multiracial State

multiracial State

мултиетническа държава mnohonárodnostní stát multietnisk stat Vielvölkerstaat πολυεθνικό κράτος Estado multiétnico paljurahvuseline riik monietninen valtio État multiethnique État multiethnique višenacionalna država többnemzetiségű állam Stato multietnico daugiatautė valstybė daudznacionāla valsts multiracial State multi-etnische staat państwo wielonarodowe Estado multiétnico stat multietnic mnohorasový štát multietnična država мултиетничка држава multietnisk stat

Synonyms

multiracial country, multiracial nation

Broader terms

State