motion of censure

motion of censure

движение на неодобрение návrh na vyslovení nedůvěry forslag om mistillidsvotum Misstrauensantrag πρόταση μομφής moción de censura umbusaldusavaldus epäluottamuslause motion de censure motion de censure prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi bizalmatlansági indítvány mozione di censura siūlymas pareikšti nepasitikėjimą priekšlikums izteikt neuzticību motion of censure motie van afkeuring wniosek o wotum nieufności moção de censura moțiune de cenzură návrh na vyslovenie nedôvery predlog nezaupnice предлог за изгласавање неповерења förslag om misstroendevotum