monetary agreement

monetary agreement

парично споразумение měnová dohoda valutaaftale Währungsabkommen νομισματική συμφωνία acuerdo monetario valuutakokkulepe valuuttasopimus accord monétaire accord monétaire monetarni sporazum monetáris megállapodás accordo monetario piniginis susitarimas monetārais nolīgums monetary agreement monetaire overeenkomst umowa walutowa acordo monetário acord monetar menová dohoda monetarni sporazum монетарни споразум valutaavtal