misuse of a right

misuse of a right

злоупотреба с право zneužití práva rettighedsmisbrug Rechtsmissbrauch κατάχρηση δικαιώματος abuso de derecho õiguse kuritarvitamine oikeuden väärinkäyttö abus de droit abus de droit zloupotreba prava joggal való visszaélés abuso di diritto piktnaudžiavimas teise ļaunprātīga tiesību izmantošana misuse of a right rechtsmisbruik nadużycie prawa abuso de direito abuz de drept zneužitie práva zloraba pravice злоупотреба права rättsmissbruk

Broader terms

civil law