migration for settlement purposes

migration for settlement purposes

миграция на населението osidlování befolkningsmigration Kolonisierungswanderung πληθυσμιακή διακίνηση migración de repoblación asustusmigratsioon asutussiirtolaisuus migration de peuplement migration de peuplement migracija radi naseljavanja letelepedési célú migráció migrazione di popolamento įsikurtinė migracija neatgriezeniskā migrācija migration for settlement purposes volksverhuizing osadnictwo migração de povoamento colonizare migrácia na účely osídľovania naselitvena migracija миграција ради насељавања befolkningsmigration

Broader terms

migration