migration control

migration control

емиграционен контрол kontrola migrací migrationskontrol Migrationskontrolle έλεγχος της μετανάστευσης control de las migraciones migratsioonikontroll muuttoliikkeen valvonta contrôle des migrations contrôle des migrations migracijska kontrola bevándorlási szabályozás controllo delle migrazioni migracijos kontrolė migrācijas regulēšana migration control controle van de migraties regulacja migracji controlo das migrações controlul migrației kontrola migrácie nadzor nad migracijo контрола миграција migrationskontroll

Synonyms

halting of immigration

Broader terms

migration policy

Narrower terms

illegal migration