metallurgical industry

metallurgical industry

металургична промишленост metalurgický průmysl metalindustri Metallindustrie μεταλλουργική βιομηχανία industria metalúrgica metallurgiatööstus metalliteollisuus industrie métallurgique industrie métallurgique metalurška industrija fémipar industria metallurgica metalurgijos pramonė metalurģija metallurgical industry metaalindustrie przemysł metalurgiczny indústria metalúrgica industria metalurgică metalurgický priemysel metalurška industrija металуршка индустрија metallindustri

Synonyms

metallurgical production