metal pollution

metal pollution

замърсяване на околната среда с метали znečišťování životního prostředí kovy metalforurening Umweltvergiftung durch Metalle ρύπανση από μέταλλα contaminación por metales metallireostus metallisaasteet pollution par les métaux pollution par les métaux zagađenje metalima fémek okozta szennyezés inquinamento da metalli teršimas metalais metālu piesārņojums metal pollution verontreiniging door metalen zanieczyszczenie metalami poluição pelos metais poluare cu metale znečistenie kovmi onesnaževanje s kovinami загађење металима metallförorening

Synonyms

lead pollution, mercury pollution

Broader terms

pollution