medium-term forecast

medium-term forecast

средносрочна прогноза střednědobá prognóza mellemlangsigtet prognose mittelfristige Prognose μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη previsión a medio plazo keskmise tähtajaga prognoos keskipitkän aikavälin ennuste prévision à moyen terme prévision à moyen terme srednjoročno predviđanje középtávú előrejelzés previsione a media scadenza vidutinės trukmės prognozė vidēja termiņa prognoze medium-term forecast raming op middellange termijn prognoza średnioterminowa previsão a médio prazo previziune economică pe termen mediu strednodobá prognóza srednjeročna napoved средњорочна прогноза medelfristig prognos

Synonyms

medium-term outlook

Broader terms

economic forecasting