measuring equipment

measuring equipment

оборудване за измерване měřidla a měřicí zařízení måleapparat Messgerät συσκευή μέτρησης aparato de medición mõõteseadmed mittauslaitteet appareil de mesure appareil de mesure mjerni uređaj mérőberendezés strumento di misura matavimo įrenginys mēraparatūra measuring equipment meetapparaat przyrząd pomiarowy aparelho de medição echipament de măsură meracie zariadenia merilna naprava мерни уређај mätutrustning

Synonyms

measuring instrument, meter