means of communication

means of communication

комуникационно средство sdělovací prostředky kommunikationsmiddel Kommunikationsmittel μέσο επικοινωνίας medio de comunicación sidevahend viestintävälineet moyen de communication moyen de communication komunikacijska sredstva kommunikációs eszköz mezzo di comunicazione ryšių priemonės sakaru līdzekļi means of communication communicatiemiddel środki komunikowania meios de comunicação mijloc de comunicare komunikačné prostriedky komunikacijsko sredstvo средства комуникација kommunikationsmedel

Broader terms

3226 communications

Narrower terms

mass media