maritime surveillance

maritime surveillance

морско наблюдение námořní policie havovervågning Überwachung der Meere θαλάσσια επιτήρηση vigilancia marítima merejärelevalve merivalvonta surveillance maritime surveillance maritime pomorski nadzor tengeri felügyelet sorveglianza marittima jūrų laivybos priežiūra kuģošanas uzraudzība maritime surveillance maritiem toezicht nadzór morski vigilância marítima supraveghere maritimă námorný dohľad pomorski nadzor поморски надзор havsbevakning

Synonyms

policing the high seas

Broader terms

law of the sea