majority voting

majority voting

мажоритарно гласуване většina hlasů stemmeflerhed Stimmenmehrheit πλειοψηφία mayoría de votos häälteenamus äänten enemmistö majorité de vote majorité de vote većinsko glasovanje többségi szavazás maggioranza dei voti balsų dauguma balsu vairākums majority voting meerderheid van stemmen większość głosów maioria de voto vot majoritar väčšina hlasov večinsko glasovanje већинско гласање majoritetsröstning