loss

loss

дефицит ztráta underskud Defizit έλλειμμα déficit kahjum vajaus déficit déficit gubitak deficit disavanzo nuostoliai zaudējums loss tekort deficyt défice pierdere strata izguba губитак underskott