local budget

local budget

общински бюджет obecní rozpočet lokalt budget Gemeindebudget τοπικός προϋπολογισμός presupuesto local kohalik eelarve kuntien talousarvio budget local budget local lokalni proračun helyi költségvetés bilancio locale vietinis biudžetas vietējais budžets local budget gemeentebegroting budżet gminy orçamento local buget local miestny rozpočet občinski proračun локални буџет kommunal budget