living plant

living plant

живо растение živé rostliny levende plante lebende Pflanze ζωντανό φυτό planta viva elustaim elävä kasvi plante vivante plante vivante živa biljka élő növény pianta vegetante gyvas augalas augošs augs living plant levende plant roślina żywa planta viva plante vii živá rastlina živa rastlina жива биљка levande växt

Broader terms

crop production