linguistics

linguistics

лингвистика jazykověda lingvistik Sprachwissenschaft γλωσσολογία lingüística keeleteadus kielitiede linguistique linguistique lingvistika nyelvészet linguistica kalbotyra lingvistika linguistics taalwetenschap językoznawstwo linguística lingvistică lingvistika jezikoslovje лингвистика lingvistik

Synonyms

grammar, lexicology, phonetics, pronunciation, semantics