legality

legality

законност zákonnost legalitet Legalität νομιμότητα legalidad õiguspärasus laillisuus légalité légalité zakonitost törvényesség legalità atitiktis įstatymams likumība legality legaliteit praworządność legalidade legalitate zákonnosť zakonitost законитост lagenlighet

Synonyms

illegality