legal aid

legal aid

правна помощ právní pomoc retshjælp Prozesskostenhilfe ευεργέτημα πενίας asistencia judicial õigusabi oikeusapu aide judiciaire aide judiciaire pravna pomoć költségmentesség patrocinio gratuito teisinė pagalba juridiskā palīdzība legal aid rechtsbijstand pomoc prawna assistência judiciária asistență juridică právna pomoc pravna pomoč правна помоћ rättshjälp

Synonyms

legal assistance