law relating to information

law relating to information

информационно право informační legislativa informationsret Informationsrecht δίκαιο των πληροφοριών Derecho de la información infoõigus tietoa koskeva lainsäädäntö droit de l´information droit de l´information zakon o informativnoj djelatnosti tájékoztatáshoz való jog legislazione in materia di informazione informacijos teisė tiesību akti, kas attiecas uz informāciju law relating to information rechtsregels voor informatie prawo informacyjne direito da informação legislație privind informațiile zákon týkajúci sa informácií pravo na področju obveščanja право о информисању informationslagstiftning

Synonyms

press law, right of reply