land bank

land bank

аграрна банка pozemková banka jordbank banque foncière φορέας γεωργικής χωροταξίας SAFER maapank maatilapankki banque foncière banque foncière zemljišna banka földbank banca fondiaria žemės bankas zemes banka land bank grondkredietbank bank ziemski banco predial bancă funciară pozemková banka sklad kmetijskih zemljišč земљишна банка landshypotek

Synonyms

banque foncière