know-how

know-how

ноу-хау know-how know-how Know-how τεχνογνωσία conocimientos técnicos oskusteave taitotieto savoir-faire savoir-faire tehnološko znanje i iskustvo know-how know-how praktinė patirtis zinātība know-how specialistische kennis know-how know-how know-how know-how znanje in izkušnje знање и искуство know-how