joint ownership

joint ownership

съсобственост spoluvlastnictví sameje Miteigentum συνιδιοκτησία copropiedad ühisomand yhteisomistus copropriété copropriété zajedničko vlasništvo közös tulajdon comproprietà bendroji nuosavybė kopīpašuma tiesības joint ownership mede-eigendom współwłasność co-propriedade proprietate comună spoluvlastníctvo solastnina сусвојина gemensam äganderätt

Broader terms

ownership