issue of securities

issue of securities

емисия на ценни книжа emise cenných papírů emission af værdipapirer Emission von Wertpapieren έκδοση αξιών emisión de valores väärtpaberite emiteerimine arvopaperien liikkeeseenlasku émission de valeurs émission de valeurs izdavanje vrijednosnih papira értékpapír-kibocsátás emissione di valori vertybinių popierių emisija vērtspapīru emisija issue of securities uitgifte van effecten emisja papierów wartościowych emissão de títulos securitatea pieței financiare emisia cenných papierov izdaja vrednostnih papirjev издавање хартија од вредности emission av värdepapper

Broader terms

financial market