irrigation

irrigation

напояване zavlažování kunstvanding Bewässerung άρδευση irrigación niisutamine keinokastelu irrigation irrigation navodnjavanje öntözés irrigazione drėkinimas apūdeņošana irrigation irrigatie nawadnianie irrigação irigații zavlažovanie namakanje наводњавање bevattning

Synonyms

watering