international law

international law

международно право mezinárodní právo international ret internationales Recht διεθνές δίκαιο Derecho internacional rahvusvaheline õigus kansainvälinen oikeus droit international droit international međunarodno pravo nemzetközi jog diritto internazionale tarptautinė teisė starptautisko tiesību akti international law internationaal recht prawo międzynarodowe direito internacional drept internațional medzinárodné právo mednarodno pravo међународно право internationell rätt