international civil servant

international civil servant

международен служител zaměstnanec mezinárodní organizace tjenestemand i international organisation internationaler Beamter υπάλληλος διεθνούς οργανισμού funcionario internacional rahvusvaheline avalik teenistuja kansainvälinen virkamies fonctionnaire international fonctionnaire international međunarodni službenik nemzetközi tisztviselő funzionario internazionale tarptautinės organizacijos tarnautojas starptautiskā civildienesta darbinieks international civil servant internationale ambtenaar urzędnik międzynarodowej służby cywilnej funcionário internacional funcționar public internațional zamestnanec medzinárodnej organizácie mednarodni javni uslužbenec међународни јавни службеник internationell tjänsteman