internal migration

internal migration

вътрешна миграция vnitřní migrace intern migration Binnenwanderung εσωτερική μετανάστευση migración interior sisemigratsioon sisäinen muuttoliike migration intérieure migration intérieure unutrašnja migracija belső migráció migrazione interna vidinis migravimas iekšējā migrācija internal migration binnenlandse migratie migracja wewnętrzna migração interna migrație internă vnútorná migrácia notranja migracija унутрашња миграција inhemsk migration